Verhuringsvoorwaarden

Verhuringen

 • De vermelde prijzen in de catalogus of fotogalerij zijn stukprijzen, geldig voor één huurperiode. Voor langere huurperiodes zijn speciale tarieven op aanvraag.
 • Bestellingen kunnen kosteloos gewijzigd worden.
 • Tekorten of schade dienen direct te worden betaald voor het herstelling ervan of het nieuw aankopen.
 • WC-wagen dienen bij teruggave gereinigd te zijn. Indien niet wordt €35 in rekening gebracht.
 • Bij vuile teruggave geldt een reinigingssuppelement à rato €30/uur werk. Met uitzondering van bestek, borden, glazen, linnen.
 • Ongewassen glazen dienen rechtop in de bakken gezet te worden voor teruggave.
 • Ongewassen borden dienen ontdaan te worden etensresten bij teruggave.
 • Risico's zoals ongevallen, vandalisme of brand zijn ten laste van de huurder.
 • Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1,00% per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 50 vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
 • Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven 50km/u of in geval van hevige wind of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden. 
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van bakfrigo's / bakdiepvries indien deze is veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik of een technisch defect. Het is tevens niet toegestaan de compressorplaat aan de zijkant los te maken.
 • De huurder bevestigd kennis genomen te hebben van bovenstaande voorwaarden, ongeacht of de algemene voorwaarden getekend zijn.

Transporttarieven

Het transporteren van de goederen ter plaatse in mogelijk. De transporttarieven worden afgesproken volgens afstand en hoeveelheid.

Afhaling en teruggave

 • Afhaling en teruggave van de goederen gebeurt in overleg en op onderstaand adres.

               Boezingestraat 130 8906 Elverdinge

 • Prijzen zijn exclusief BTW 21%